1.  
  2. English
    1. ČVUT v Praze, Fakulta architektury

     1. Kalendář

      1. Út 24 Leden

       1. Po 9 LedenNe 19 Únor Bakalářský studijní program, Magisterský studijní program
       2. ZIMNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ
       1. Po 16 LedenPá 27 Leden Bakalářský studijní program, Magisterský studijní program
       2. Výstava ateliérových prací

      Více viz souhrnná sekce kalendáře, kalendáře jednotlivých studijních oborů, ústavů a atelierů. Kalendář přijímacího řízení pro jednotlivé obory naleznete zde.

      1. ALFA 10 2016

       Zpráva z oslav 40. výročí FA ČVUT (I)

       1. Stáhnout PDF 708 KB

      Alfa je bulletin vydávaný Fakultou architektury ČVUT. Archiv starších čísel Alfy naleznete zde.

      
     1. Oznámení

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Vyhlášení interní soutěže FA ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2017

       Vyhlášení vnitřní soutěže na podporu rozvojových projektů mladých týmů na FA ČVUT. Soutěž se vyhlašuje pro tematické okruhy A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů / kurzů; B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Více informací naleznete zde.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. 01/20

      Z dění na FA

      1. Slavnostním shromážděním akademické obce v Betlémské kapli kulminovaly 24. 11. 2016 oslavy 40. výročí obnovení samostatné existence FA ČVUT v Praze (foto: Jiří Ryzsawy).
      2. Slavnostním shromážděním akademické obce v Betlémské kapli kulminovaly 24. 11. 2016 oslavy 40. výročí obnovení samostatné existence FA ČVUT v Praze (foto: Jiří Ryzsawy).
      3. Slavnostním shromážděním akademické obce v Betlémské kapli kulminovaly 24. 11. 2016 oslavy 40. výročí obnovení samostatné existence FA ČVUT v Praze (foto: Jiří Ryzsawy).
      4. Vyhlášení Druhé kůže, 8. 3. 2016 (Foto: Jiří Ryzsawy)
      5. Vyhlášení Druhé kůže - vítězka Pavlína Prokopová, 8. 3. 2016 (Foto: Jiří Ryzsawy)
      6. Porota Readnordic - stánku severských zemí na Svět knihy, 25. 02. 2016 (Foto: Jiří Ryzsawy)
      7. Habitat na FA ČVUT, 1. 2. 2016 (Foto: Jiří Ryzsawy)
      8. Fabrika zimní 2016, 25. 1. 2016 (Foto: Lubomír Kotek)
      9. Fabrika zimní 2016, 25. 1. 2016 (Foto: Lubomír Kotek)
      10. Fabrika zimní 2016, 25. 1. 2016 (Foto: Lubomír Kotek)
      11. Fabrika zimní 2016, 25. 1. 2016 (Foto: Lubomír Kotek)
      12. Výstava atelierů, 19. 1. 2016 (Foto: Jiří Ryzsawy)
      13. Prezentace v ZAN Pinkas, 19. 1. 2016 (Foto: Jiří Ryzsawy)
      14. FA Nonstop, 13. 1. 2016 (Foto: Jiří Ryzsawy)
      15. FA Nonstop, 13. 1. 2016 (Foto: Jiří Ryzsawy)
      16. Vernisáž výstavy Osada Baba 1932, 16. 2. 2015 (foto: Jiří Ryszawy)
      17. Vernisáž výstavy Osada Baba 1932, 16. 2. 2015 (foto: Jiří Ryszawy)
      18. Prezentace atelierových prací ZS 2014/15, atelier Fišer (foto: Lubomír Kotek)
      19. Prezentace atelierových prací ZS 2014/15, prezentace atelieru Císler, děkan FA ČVUT prof. Ladislav Lábus (foto: Lubomír Kotek)
      20. Zahájení FA NONSTOP, 5. 1. 2015

      Zahájení FA NONSTOP, 5. 1. 2015

      

    
    


Please wait …