1. Přijímací řízení

     1. Přijímací řízení - bakalářské studijní programy - 1. kolo - test Obecných studijních předpokladů

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Test Obecných studijních předpokladů složený v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO)

       Test Obecných studijních předpokladů Fakulta architektury neorganizuje, každý uchazeč absolvuje test samostatně. Přihláška, podrobné informace o testu OSP včetně kompletní ukázky, termínů a místa konání zkoušek viz www.scio.cz/nsz

       Fakulta akceptuje dva termíny Národních srovnávacích zkoušek: 10. 12. 2016 a 3. 2. 2017 (přihlášení do 19. 1. 2017).

       Podrobné informace najdete ve Vyhlášce děkana 2/2016 (viz níže)

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     2. Vyhlášení přijímacího řízení pro AR 2017-18

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Věnujte pozornost změně podmínek příjímacího řízení do bakalářských studijních programů

       Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017-18 

       Vyhláška děkana č. 2/2016 

       Děkan Fakulty architektury vyhlašuje v souladu s čl. 4 Řádu přijímacího řízení ČVUT, Přílohou 2 Statutu ČVUT přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2017/2018.

       Bakalářské studium

       • studijní program Architektura a urbanismus (B3501), studijní obor Architektura
       • studijní program Krajinářská architektura (B 3506), studijní obor Krajinářská architektura
       • studijní program Design (B8208), studijní obor Průmyslový design  


       Magisterské studium navazující

       • magisterský studijní program Architektura a urbanismus (N3501), studijní obor Architektura
       • magisterský studijní program Design (N8208), studijní obor Průmyslový design


       Magisterské studium navazující v anglickém jazyce

       • magisterský studijní program Architecture and Urbanism (N3501), studijní obor Architecture
       • magisterský studijní program Design (N8208), studijní obor Industrial Design

       1. FA_PŘ pro AR 2017-18 - vyhláška děkana 2/2016 PDF 184 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. Doktorský studijní program

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2017/2018

       Příjem přihlášek ke studiu v DSP: do 31.3.2017

       Přijímací pohovory: 21.6.2017

       1. Podmínky pro přijetí DSP 2016/17 DOC 62 KB
       2. Informace o přijímacím řízení do DSP 2016/17 DOC 89 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     4. Nový bakalářský studijní program Krajinářská architektura

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Informace o studijním programu

       Charakteristiku studijního programu a profil absolventa najdete na: https://www.fa.cvut.cz/Cz/Studium/Bs

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      [CAL]

      Kalendář

      Pro tento rok nejsou v kalendáři vloženy žádné události.
     5. Přijímací řízení - archiv

     6. Statistika - přijímací řízení pro AR 2016-17

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Magisterské studijní programy navazující

       1. Statistika_Mgr programy_2016-17 PDF 103 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Bakalářské studijní programy

       1. Statistika_Bc programy_2016-17 PDF 109 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     7. Statistika - přijímací řízení pro AR 2015-16

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Magisterské programy

       1. Statistika_Mgr programy PDF 75 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Bakalářské programy

       1. Statistika_Bc programy PDF 79 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     8. Výsledky přijímacího řízení na AR 2014-15

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Výsledky přijímacího řízení pro AR 2014-15 - magisterské studijní programy navazující

       1. Mgr_Zpráva o průběhu PŘ 2014-15 PDF 105 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Výsledky příjímacího řízení pro AR 2014-15 - bakalářské studijní programy

       1. Bc_Zpráva o průběhu PŘ 2014-15 PDF 141 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      

     1. Informace o účtu pro platbu ze zahraničí

      Název účtu: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 16634 Praha 6

      Banka a její adresa: Komerční banka, Dejvická 51, 16059 Praha 6

      IBAN: CZ6601000000195505650247 

      SWIFT: KOMBCZPP

     2. Uchazeči se specifickými potřebami

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Středisko ELSA ČVUT - zajištění potřebných úprav průběhu přijímacích zkoušek

       Uchazečům se specifickými potřebami nabízí univerzita prostřednictvím Střediska ELSA adaptaci přijímacího řízení podle typu a stupně jejich handicapu. Bližší informace najdete na:

       http://www.elsa.cvut.cz/index.php?m=pro_uchazece_o_studium&menu=prijimaci-rizeni

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. Studijní oddělení – informace k přijímacímu řízení

      1. Jitka Svobodová

      Studijní oddělení zajišťuje poradenskou a informační činnost pro uchazeče o studium a pro studenty. Kompletní personální obsazení naleznete na stránkách studia

      Úřední hodiny:
       

      Pondělí 9:00 – 11:00 hod

      Úterý 9:00 – 11:00 hod

      Středa 14:00 – 15:30 hod

      Čtvrtek 9:00 – 11:00 hod

       

     4. Oddělení pro vědu, výzkum a uměleckou činnost

      1. Ivana Christová

      Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

     5. Přijímací řízení - bakalářské studijní programy - test Obecných studijních předpokladů

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Test Obecných studijních předpokladů složený v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO)

       Test Obecných studijních předpokladů Fakulta architektury neorganizuje, každý uchazeč absolvuje test samostatně. Přihláška, podrobné informace o testu OSP včetně kompletní ukázky, termínů a místa konání zkoušek viz www.scio.cz/nsz

       Fakulta akceptuje pouze dva termíny  Národních srovnávacích zkoušek 10. 12. 2016 a 3. 2. 2017 (přihlášení do 19. 1. 2017)

        

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     6. Přípravné kurzy, vzorové testy a další podklady

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Intenzivní přípravný kurz kreslení

       1. Týdenní intenzivní přípravný kurz k talentovým zkouškám 16. – 20. ledna 2017 a/nebo volně navazující celodenní rychlokurz kreslení v sobotu 21.01.2017 Kontakt: Ing. arch. Barbora Peterková, barbora.peterkova@fa.cvut.cz, tel.224 356 269 DOCX 14 KB
       2. Přihláška na lednové kurzy kreslení DOCX 28 KB
       3. Informace k přípravným lednovým kurzům DOCX 29 KB
       4. Přípravné kreslení - leták JPG 253 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Přípravné kurzy - Matematika, Prostorová představivost

       Informaci o kurzech najdete na:

       http://15122.fa.cvut.cz/?page=cz,pripravne-kurzy-z-matematiky-a-geometrie

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Přípravný kurz - výtvarná zkouška

       1. Večerní kurzy kreslení JPG 2 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      4. Ověření prostorové představivosti

       1. Vzorový test_prostorová představivost PDF 71 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      5. Výtvarná zkouška

       1. Design_výtvarná zkouška_portfolio PDF 78 KB
       2. Architektura a urbanismus_výtvarná zkouška PDF 78 KB
       3. Krajinářská architektura_výtvarná zkouška PDF 110 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      6. Všeobecný přehled

       1. vzorový test PDF 1 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      

    
    


Please wait …